.

 

 


 

לליידן היסטוריה יהודית ארוכה. עד לתקופת השואה התגוררו בעיר יהודים רבים ועל כך יעיד בית הכנסת אשר יכול היה להכיל קהל רב. הקהילה היהודית הענפה של ליידן הושמדה בשואה והיהודים ששרדו חזרו לעיר וממשיכים להפעיל את בית הכנסת עד היום. בית הכנסת אינו מכיל מניין במשך השבוע, הוא פעיל בעיקר בחגים. הוא מהווה מרכז לפעילות יהודים מליידן והאזור וכן לסטודנטים היהודים (מהעולם) ולישראלים הלומדים באוניברסיטה של ליידן. 
 
"כתב יד ליידן" החשוב של התלמוד הירושלמי נכתב במאה ה-13. הוא מהווה בסיס חשוב במחקר התלמוד הירושלמי ונמצא בספריית אוניברסיטת ליידן. כתב זה מעיד על עושרה של הקהילה היהודית אשר התגוררה בליידן עד לתקופת השואה.
 
יהדות בלאיידן
 

 

למפת האתר לחצו כאן